ART BODYGUARD®

Aktuality
Věda
Výzkum
Umění
Patent
Služby
Obchod
Spotřebitel
O nás
Kontakt
Úvod

Jsme ryze českou specializovanou firmou zabývající se od r. 1990 základním a následně aplikovaným výzkumem.

Okruhem zájmu našeho výzkumu je člověk a:

  1. Prostředky ART BODYGUARD®

  2. PSYCHOSOMATICKÁ ARTTERAPIE®

  3. Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

  4. Syntéza poznání analýz vlivu vnějšího prostředí na vnitřní prostředí člověka

V současné době je cílem naší firmy předat výsledky našich dlouhodobých verifikačních studií, na kterých se podílela řada externích spolupracovníků i odborných institucí, veřejnosti.

Hlavní řešitelka verifikačních studií
ak. mal. Jiřina Průchová
info@artbodyguard.eu

Jiřina Průchová (*1955) v r. 1984 ukončila VŠUP u prof. Z. Bauerové v Praze, 10 let pracovala jako samostatná návrhářka a vývojová pracovnice v ÚBOK. Následně od r. 1990 let vedla a koordinovala výzkum v oblasti verifikačních studií Psychosomatická artterapie® a Energetické diagnostiky ARTTEST®. Je autorkou uměleckých děl se značkou kvality ART BODYGUARD®, patentu č. 295974 a původního českého originálního diagnosticko-terapeutického systému REE® - restaurování elektromagnetické energie člověka - nového fenoménu v medicíně, fyzice i v umění.

Specialista pro styk s veřejností
Lenka Machová

Lenka Machová (*1981) v r. 2007 ukončila Střední školu veřejnosprávní DANAÉ v Praze. Pracovala jako asistentka na různých pracovních pozicích nejčastěji v marketingu u soukromých firem. V současné době se věnuje propagaci vědy, výzkumu, umění a zdraví u ak. mal. Jiřiny Průchové, Ateliér GA/MO Praha, Intercentrum Psychosomatické artterapie, v sekci Galerie - ART BODYGUARD - styk s veřejností.Designed by Milan Prucha - © 2010 - Kopírování či jiné použití jakékoliv části těchto webových stránek je bez souhlasu majitele zakázáno.